Regulamin uczestników seminariów KursyiSzkolenia.co.ukw Londynie; Kursy i Szkolenia w UK po polsku 

Regulamin uczestników seminariów KursyiSzkolenia.co.uk

 1. Organizatorem szkoleń jest:
  Walter Marketing Ltd.
  biuro(at)kursyiszkolenia.co.uk
  Tel. 0755 158 49 16
  11 Murray Street, Camden, London NW1 9RE
  Registered in England No. 06795428, potwierdzenie na: comapnieshouse.gov.uk

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 3. Akceptowane formy płatności
  1. Płatność kartą kredytową/ debetową: Visa, Mastercard, Maestro
  2. Płatność z kont Google lub PayPal
  3. Przelew Bankowy
 4. Seminarium z jest spotkaniem biznesowym, dlatego też akceptuje wymóg związany z ubiorem biznesowym uczestników kursu.
 5. Rejestracja uczestników seminarium oraz pobieranie materiałów kursowych odbywa się na sali szkoleniowej w dniu rozpoczęcia seminarium w godzinach podanych na zaproszeniu. Rozumiem, że brak punktualności jest strata cennego czasu i prowadzi do dezorganizacji kursu.
 6. W trakcie seminarium będą zlecane przez trenerów różnorodne zadania. Rozumiem, że ich wykonywanie jest częścią składową seminarium i akceptuje moje zaangażowanie w ich realizacje.
 7. Seminarium jest grupowym procesem edukacyjnym. Rozumiem i akceptuję, że tempo nauczania jest dostosowane do większości osób w grupie.
 8. Logistyka działań w trakcie seminarium dostosowana jest do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. Rozumiem i akceptuję ćwiczenia ruchowe optymalizujące proces uczenia się. Zgadzam sie brać w nich udział.
 9. W trakcie kursu mogą być robione fotografie, nagrania dźwiękowe oraz nagrania video. Akceptuje, że mogę znaleźć się na tych zdjęciach, nagraniach video lub, że moje wypowiedzi zostaną zarejestrowane. Rozumiem i wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wymienionych materiałów KursyiSzkolenia.co.uk
 10. Rozumiem, że pełne uczestnictwo w seminarium jest warunkiem niezbędnym do odniesienia korzyści. Jeśli nie będę uczestniczyć we wszystkich sesjach, nie będę mieć oglądu całości.
 11. Rozumiem, że jestem częścią grupy biorącej udział w seminarium. Jestem świadom, że swoim zachowaniem zawsze wpływam na innych. Będę zachowywać się motywująco w stosunku do całej grupy. Oznacza to:
  1. czynny udział w ćwiczeniach
  2. uczestnictwo w całych zajęciach
  3. dzielenie się własnym doświadczeniem
  4. pomoc dla innych uczestników kursu.
 12. W trakcie seminarium będę proszony o komentarze, wypowiedzi, podsumowania. Aby szanować czas pozostałych uczestników będę sprawnie i szybko wypowiadać się.
 13. Rozumiem i akceptuje fakt, że materiały drukowane rozdawane na seminarium są wartością intelektualna KursyiSzkolenia.co.uk chroniona prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami). Rozumiem, że bez pisemnej zgody KursyiSzkolenia.co.uk nie mam prawa rozpowszechniać tych materiałów:
  1. ani w całości ani we fragmentach
  2. ani odpłatnie ani nieodpłatnie
  3. w żadnej formie (drukowanej lub elektronicznej).
 14. Zastrzeżenie do zmian: KursyiSzkolenia.co.uk zastrzega sobie prawa do zmiany programu seminarium oraz prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.